Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, (zwana dalej Spółką) jest Spółką powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie i działa na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 318, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowień Statutu ustalonego przez Ministra Skarbu Państwa w akcie komercjalizacji z dnia 15 grudnia 2010 roku.