Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dla PKS Polonus w Warszawie S.A. powstała w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Spółka PKS Polonus w Warszawie S.A. jako podmiot dysponujący majątkiem publicznym, ma obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Zapoznanie się z informacją jest możliwe poprzez wybór właściwego odnośnika z menu usytuowanego po lewej stronie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej spółki.

Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego PKS Polonus w Warszawie S.A. pod adresem www.pkspolonus.pl.