Organami spółki PKS Polonus w Warszawie S.A. są:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Wanda Fidelus-Ninkiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kazimierczak
Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Kucharek
Sekretarz Rady Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników – Piotr Zych
Członek Rady Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników – Kamil Kowalski

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Jacek Zawadzki
Członek Zarządu – Konrad Pisarek

Funkcję Prokurenta spółki pełnią:

Małgorzata Ostrowska
Edyta Sobolewska-Socha