Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

  • PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

  • PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  • PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  • PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych
  • PKD 73.1 – Reklama
  • PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki