Drogi Użytkowniku,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166,
NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 823 62 00.
PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu obsługi umowy sprzedaży naszych usług, w tym realizacji internetowej sprzedaży biletów, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji, obsługi umowy o dostarczenie usług hotelowych, realizacji innych umów, których stroną jest Spółka, w tym:

 1. w celu realizacji umów, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej i procesu reklamacji oraz utworzenia konta klienta w serwisie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celach analitycznych, takich jak: optymalizacja naszych produktów na podstawie opinii użytkowników serwisów internetowych na ich temat, doboru usług do potrzeb naszych klientów i ich zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz udzielanie informacji, do których wprost jesteśmy zobowiązani z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust.1 c) RODO;
 4. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego używając poczty elektronicznej na podstawie zgody użytkownika (w przypadku jej wyrażenia) -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. w celach archiwalnych, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wykonania celów, w jakich dane są zbierane, w tym zawarcia umowy sprzedaży, wydania faktury, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji lub prowadzenia konta klienta w serwisie internetowym.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich, jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

Jak długo przetwarzamy dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy i kontaktu z PKS POLONUS, a także po ustaniu współpracy lub kontaktu przez okres wymagany przepisami prawa,
w szczególności przepisami podatkowymi oraz przepisami kodeksu cywilnego – art. 117-125 KC oraz przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Komu możemy przekazać dane?
Dane osobowe mogą być przekazywane przez PKS POLONUS do przetwarzania podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom, z których usług korzysta PKS POLONUS przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności firmom kurierskim, prawniczym, ochroniarskim, informatycznym, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, płatnicze, księgowe, doradcze i archiwizacyjne.

Ponadto, dane mogą być przekazywane organom państwowym i administracji publicznej, które są uprawione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Dane osobowe pasażerów mogą być także przekazywane przewoźnikom, którzy świadczą usługę przewozu na podstawie nabytego biletu w zakresie danych umieszczonych na fakturze oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy przewozowej, w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy przewozu i zapewnienia możliwości kontroli biletów oraz obsługi procesu reklamacji, przy czym w przypadku biletów na przejazdy międzynarodowe, dane posiadacza biletu mogą zostać udostępnione przewoźnikom zagranicznym w kraju docelowym oraz w krajach przez które prowadzi trasa przejazdu, celem przeprowadzenia prawidłowej kontroli biletu. Dane (tj. imię, nazwisko oraz adres email) mogą też zostać udostępnione podmiotowi realizującemu płatność za zakup, celem przekazywania Klientowi informacji o statusie zlecenia płatniczego.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
Jako podmiotowi danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, z tym, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do przeniesienia danych (eksport do pliku),
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie lub zaniechanie administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą lub osobiście na adres siedziby PKS POLONUS: Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.