Oświadczenie o posiadaniu Statusu Dużego Przedsiębiorcy

Działając w imieniu Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4c Ustawy z dnia 16 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spółka posiada status DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY.

Dokument informacyjny do pobrania - plik PDF