OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ORGANACH:

 

ZARZĄD:

Jacek Zawadzki – Prezes Zarządu

Małgorzata Ostrowska - Prokurent

Paweł Hanula – Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

Wanda Fidelus-Ninkiewicz 

Agnieszka Dwojak

Piotr Zych 

Piotr Kazimierczak

Kamil Kowalski