PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. jest:

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

• PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

• PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

• PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

• PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

• PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

• PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

• PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

• PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych

• PKD 73.1 – Reklama

• PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki