OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ORGANACH:

 

ZARZĄD:

Maciej Acedański – Prezes Zarządu

Krzysztof Soin - Członek Zarządu

Hanula Paweł Sebastian – Prokurent

Padziński Andrzej – Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

Hubert Zacharski – Przewodniczący

Katarzyna Polak – Wiceprzewodnicząca

Piotr Zych – Sekretarz

Piotr Kazimierczak – Członek

Krzysztof Korpik – Członek