OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ORGANACH:

 

ZARZĄD:

Jacek Zawadzki – Prezes Zarządu

Wojciech Gąsowski – Członek Zarządu

dr Łukasz Socha - Prokurent

Paweł Hanula – Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

Wanda Fidelus-Ninkiewicz 

Agnieszka Dwojak

Piotr Zych 

Piotr Kazimierczak

Marian Krakowski