OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ORGANACH:

 

ZARZĄD:

Maciej Acedański – Prezes Zarządu

dr Łukasz Socha - Prokurent

Paweł Hanula – Prokurent

Przemysław Ratajski - Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

Wanda Fidelus-Ninkiewicz 

Agnieszka Dwojak

Piotr Zych 

Piotr Kazimierczak

Marian Krakowski