OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ORGANACH:

 

ZARZĄD:

Maciej Acedański – Prezes Zarządu

Krzysztof Soin - Członek Zarządu

Krakowski Marian – Prokurent

Ratajski Przemysław – Prokurent

 

RADA NADZORCZA:

Wanda Fidelus-Ninkiewicz 

Katarzyna Polak 

Piotr Zych 

Piotr Kazimierczak

Krzysztof Korpik